iulie 12, 2024

Preţurile gazelor vor exploda în facturi, după perioada de plafonare

Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) solicită dezvoltarea de urgenţă a unei Strategii Post Plafonare a Preţului, pentru a se evita creşterea preţului gazelor în facturile românilor, după perioada de plafonare, spune Dumitru Chisalita, Preşedintele AEI.

Potrivit sursei citate, protejarea consumatorilor de gaze naturale în anul 2022 a determinat aprobarea în România a unei legi care suspenda preţul din contracte şi aplicarea unui preţ plafonat de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici, cu plata de la bugetul de stat a diferenţei între costurile de achiziţie ale furnizorilor şi preţul plafonat, dacă costurile sunt mai mari de 0,31 lei/kWh. Dacă costurile furnizorilor erau mai mici decât 0,31 lei/kWh atunci furnizorul calcula în fiecare lună un preţ de vânzare compus din costurile de achiziţie la care se adaugă o marjă reglementată.

Reprezentantul asociaţiei afirmă că această situaţie a determinat multiple şi fundamentale schimbări în sectorul gazelor naturale, multe din acestea fiind foarte dificil a fi remediate şi cu siguranţă este nevoie de strategii importante post plafonare care ar trebui să fie realizate rapid şi puse practică.

Schimbările din sectorul gazelor naturale determinate de plafonarea preţurilor şi compensarea furnizorilor:

-suspendarea funcţionării pieţei gazelor naturale a determinat dispariţia totală a concurenţei şi menţinerea unor preţuri mari la gazele naturale achiziţionate. Menţinerea preţurilor a fost determinatăşi de faptul că prin schema de compensare a diferenţei între preţurile plafonate şi costurile de achiziţie se acceptau orice preţuri pentru gazele achiziţionate. Aceastăsituaţie va fi greu de înlăturat şi va necesita un timp în care reapariţia concurenţei ar putea sî reechilibreze lucrurile. Esimăm că această situaţie nu poate să fie mai mică de 1 an.

-eşecul liberalizării pieţei de gaze din anul 2020 (urmare a lipsei pregătirii corespunzătoare a consumatorilor), peste care s-a suprapus comportamentul abuziv al unor furnizori (urmare alipsei unor acţiuni al „câinilor de pază” al unei pieţe liberalizate – ANRE, Consiliul Consurentei, ANPC – şi mai ales lipsa unei entităţi de Soluţionare alternativă a litigilor de pe piaţa energiei), urmată de criza gazelor şi creşterea record a preţurilor, culminând cu un model de protecţie al consumatorilor în timpul crizei necorespunzător, a determinat erodarea încrederii în noţiunea de liberă alegere pe piaţa de energie.

-lecţia însuşită de autorităţi, piaţă liberăînseamnă mai puţini bani la bugetul de stat şi mai multe critici, piaţă reglementatăînseamnă lipsa preţului de referinţăîn piaţă, respectiv acceptarea de către consumatori a „normalităţii” preţului mare din factură, dar şi venituri mari la bugetul de stat.

-UE a acceptat modificarea principiului care a stat la baza naşterii sale, libera circulaţie a mărfurilor – piaţa liberă – aspect care ar putea permite ca un system de piata semireglementată, aşa cum există astăzi în România, să se perpetueze şi în viitor.

Luând în considerare aceste schimbări se impune o analizăpentru a identifica care sunt soluţiile pe care România le are şi cum trebuie ele pregătite pentru a evita o dublare a preţului la gaze în anul următor:

a)Varianta de a nu face nimic

Preţul gazelor în contractele de vânzare gaze, care sunt suspendate pânăîn 31 martie 2025, sunt la un nivel de cca 0,55 lei/kWh, preţ care cel mai probabil va rămâne valabil cel puţin pânăîn vara anului 2025. Astfel, începând cu luna aprilie 2025, preţurile din facturi vor fi duble. Probabil în vara anului 2025 va reapărea timid concurenţa pe piaţa de gaze, dar care va aduce preţuri uşor mai mici, în cel maifericit caz începând cu anul 2026. Această variantăva adduce toate riscurile care au existat în piaţăînainte de plafonarea preţurilor la gaze (unele clauze abusive, creşteri de preţuri urmare a unor clauze din contract etc.).

b)Varianta pregătirii reliberalizării pieţei la gaze

Pentru a evita ca preţul gazelor din contractele de vânzare gaze, care sunt duble în momentul de faţă să devină preţ efectiv plătit de consumatori după data de 31 martie 2025, sunt necesare realizarea următoarelor activităţi:

-o campanie masivă de informare şi pregătire a consumatorilor în vederea reliberalizării pieţei la gaze

– professionalizarea „câinilor de pază” ai unei pieţe libere – ANRE, Consiliul Concurenţei, ANPC şi înlocuirea în modul de lucru al acestora ca acţiuni principale elementele reactive – amendarea celor care încalcă legea după sesizarea unor abuzuri, cu acţiuni preventive şi de reducerea abzurilor asupra consumatorilor şi prevenirea încălcării legii.

-înfiinţarea unei entităţi de Soluţionare alternativă a litigilor de pe piaţa energiei

-suspendarea pe un termen de 3 ani a prevederilor din Codul Civil privind piaţa de energie prin care furnizorii să poată să prelungească un contract de furnizare fără semănatura efectivă a clientului pe un contracta/act adiţional

-organizarea de către ANRE (direct şi indirect) a unor sesiuni/acţiuni de ofertare concurenţială a gazelor naturale începând cu data de 1 aprilie 2024, pemntru refacarea concurenţei

-dezvoltarea unor mecanisme transparente de suspendare a pieţei libere în anumite condiţii clar stabilite şi mecanismele applicate pentru această perioadă

c)Varianta menţinerii unei pieţe semireglementate

În situaţia în care se prelungeşte actul normativ existent în momentul de faţă, va rămâne în vigoare actualul system, un system în care se suspendă preţul din contracte şi aplicarea unui preţ plafonat în facturi pentru consumatorii, cu plata de la bugetul de stat a diferenţei între costurile de achiziţie ale furnizorilor şi preţul plafonat, dacă costurile sunt mai mari decât preţul plafonat. Dacă costurile furnizorilor sunt mai mici decât preţul plafonat atunci furnizorul va calcula în fiecare lună un preţ de vânzare compus din costurilor de achiziţie la care se adaugă o marjăcomercială reglementată.

d)Varianta reglementării pieţii

Dacă varianta semireglementării a fost şi probabil poate să rămână o variantă acceptatăla nivelul UE, reglementarea pieţei de gaze este o opţiune pruţin probabilăţinând cont de reglementările Europene. Varianta aceasta va aduce preţuri care se bazează pe metoda cost plus, ceea ce nu previzionează preţuri mai mici la gaze în viitor.

Între cele 4 variante analizate, cea care ar adduce cele mai mici preţuri este varianta pieţei libere (doar dacă vom avea clienţi informaşi şi pregătiţi, „câini de pază” ai pieţei performanţi, un SALENERG – entitate de soluţionare alternativă a litoigfilor pe piaţa de energie funcţional).

Reglementarea preţului nu încurajează eficienţa în sectorul gazelor naturale şi de aici, nu poate aduce reduceri ale costurilor şi respectiv preţuri mai mici la gaze, arată sursa citată.

Preşedintele AEI mai precizează că varianta semireglementării preţului este o variantă care nu va aduce cele mai mici preţuri, dar nici nu impune schimbări majore (România se schimbă foarte greu) – professionalizarea ANRE, Consiliului Consurenţei şi ANPC, şi mai ales infiinţarea unei entităţi supereficiente de Soluţionare alternativă a litigilor de pe piaţa energiei

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*