Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică proiectul strategiei industriale a României

Potrivit oficialilor, documentul are ca scop “definirea viziunii naționale asupra politicii industriale, prin raportare la contextul european şi internațional” și propunerea de intervenții de sprijin pentru sectorul industrial, ca urmare a procesului de adaptare al acestuia la dubla tranziţie, digitală și verde. Planul de acţiune al strategiei propune priorități și acţiuni care ar trebui să răspundă schimbărilor structurale din domenii precum tehnologii avansate, inteligență artificială sau industrie 4.0. Această strategie reunește măsurile și răspunsurile pe care autoritățile cu responsabilități și atribuții cu impact asupra industriei naționale le pot adopta pentru a răspunde amenințărilor sau oportunităților identificate în document.

Prin această strategie, MEAT trebuie să ghideze transformarea industriei României în următorii 5 ani printr-un proces de retehnologizare, adaptare la procesele de digitalizare și de tranziție la o economie verde și sustenabilă.

Reprezentanții ministerului precizează că, pentru elaborarea strategiei, MEAT a consultat principalele organizații și asociații de profil din țară, printre care ALRO SA, Asociația Constructorilor de Automobile din România – ACAROM, Asociația Producătorilor de Mobilă din România – APMR, Asociația Producătorilor de Țevi din România, Azomureș, Azur SA, Brenntag SRL, Chimcomplex SA, Federația Patronală din Industria Materialelor de Construcții – PATROMAT, Liberty Steel Galati, Patronatul din Industria Cimentului şi Altor Produse Minerale pentru Construcții din România – CIROM, ROMCHIMICA – Asociația Companiilor Chimice din Romania, Saint Gobain, Societatea Română de Metalurgie, Tenaris Silcotub, Uniunea Producătorilor de Oțel din România – UNIROMSIDER, Uniunea Romana a Producătorilor de Cosmetice şi Detergenți – RUCODEM. Astfel, documentul a fost îmbunătățit grație contribuțiilor aduse de acestea în cadrul procesului de elaborare.

Persoanele și entitățile interesate pot consulta proiectul publicat pe site-ul MEAT (https://shorturl.at/gikrZ) și pot transmite propuneri, sugestii şi opinii privind proiectul de act normativ, în termen de 10 zile de la data publicării, prin Formularul pentru colectarea de propuneri , opinii, recomandări.

OBIECTIVE GENERALE ȘI SPECIFICE menționate în strategie:

 • Modernizarea industriei românești prin tehnologizare avansată, eficientizarea produselor și proceselor, și promovarea inovației sustenabile, cu accent pe trecerea la economia circulară.
 •  Promovarea adoptării tehnologiilor de vârf în toate ramurile industriale pentru a crește eficiența și competitivitatea

“În prezent, România se află într-o poziție modestă în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă la nivel european, cu necesitatea unei modernizări urgente pentru a rămâne competitivă. Investițiile în tehnologiile avansate, cum ar fi în sectorul bateriilor pentru mașini 53 electrice și propulsia pe hidrogen, sunt cruciale pentru a rămâne relevantă în peisajul industrial global. În acest context, industria auto românească, de exemplu, trebuie să își modernizeze rapid producția și să se adapteze la noi modele de business și valoare adăugată pentru a rămâne competitivă. Prin urmare, implementarea acestui obiectiv presupune nu doar adopția tehnologiilor de vârf, ci și o revizuire profundă a modelului de afaceri industrial, orientat spre sustenabilitate și inovație. Aceasta include o tranziție de la o economie preponderent manufacturieră și dependentă de resursele clasice, către un model economic bazat pe tehnologii sustenabile, cum ar fi energia verde și automatizarea. Această transformare este esențială pentru a asigura un viitor competitiv și durabil pentru industria românească”.

 •  Reducerea consumului de resurse și a externalităților prin îmbunătățirea eficienței energetice și a proceselor de producție
 • Reducerea consumului de resurse și a externalităților prin îmbunătățirea eficienței energetice și a proceselor de producție
 • Reducerea consumului de resurse și a externalităților prin îmbunătățirea eficienței energetice și a proceselor de producție
 • : Creșterea volumului exporturilor industriale și extinderea pieței de export pentru produsele industriale românești
 • Sprijinirea rezilienței industriale a României prin susținerea dezvoltării clusterelor industriale pentru internaționalizare și integrarea pe lanțurile valorice europene și internaționale
 • Dezvoltarea de programe de formare profesională adaptate la cerințele industriei românești
 • Stimularea Antreprenorialului în Contextul Strategiei Industriale a României
 • Obiectivul specific 3.2 se axează pe promovarea antreprenorialului ca element cheie în cadrul Strategiei Industriale a României. În vederea susținerii creșterii economice și a inovării, acest obiectiv vizează stimularea și susținerea antreprenorialului în sectoarele industriale cheie. Accentul este pus pe încurajarea dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) în domeniile tehnologice avansate, sustenabilitate și digitalizare, contribuind astfel la modernizarea și diversificarea economiei naționale. Pentru realizarea acestui obiectiv, este esențială implementarea de măsuri de sprijin care să faciliteze accesul la finanțare, mentorat, rețele de afaceri și piețe noi pentru antreprenorii emergenți. De asemenea, se propune crearea unui cadru favorabil pentru start-up-uri și IMM-uri, inclusiv prin politici de incubare și accelerare, precum și prin stimulente fiscale și reglementări adaptate nevoilor specifice ale antreprenorilor din industrie. În plus, este importantă colaborarea cu instituțiile educaționale
 • Înlesnirea accesului la finanțare a companiilor din industrie Obiectivul general 4 al Strategiei Industriale a României se concentrează pe facilitarea accesului la finanțare pentru companiile din sectorul industrial. Acest obiectiv este crucial pentru a asigura resursele necesare dezvoltării și inovării în industrie. Prin implementarea de măsuri și programe care sprijină accesul la capital, se urmărește stimularea creșterii economice, sprijinirea investițiilor în tehnologii noi și sustenabile, și încurajarea dezvoltării antreprenoriale. Această abordare include nu doar facilitarea accesului la finanțări tradiționale, cum ar fi creditele bancare și investițiile de capital, dar și promovarea finanțărilor alternative, precum capitalul de risc, fondurile de investiții și programele de finanțare europeană.
 •  Implementarea schemelor de ajutor pentru companiile din industrie Obiectivul specific 4.1 se concentrează pe implementarea de scheme de ajutor financiar pentru companiile din sectorul industrial românesc. Această inițiativă este concepută pentru a îmbunătăți lichiditatea și a spori capitalizarea companiilor industriale, oferindu-le astfel resursele necesare pentru dezvoltare și inovație. Prin introducerea de programe specifice de finanțare și subvenții, se urmărește să se ofere sprijin direct companiilor industriale pentru a le facilita investițiile în modernizare, tehnologii noi și practici sustenabile. Acest obiectiv include atât programe de finanțare guvernamentale, cât și acces la fonduri europene și internaționale, asigurând o diversitate de surse de finanțare pentru nevoile variate ale industriei. Se va pune accent pe adaptarea acestor programe la specificul fiecărui sector industrial, cu scopul de a sprijini eficient creșterea economică și competitivitatea pe piața internațională. Spre exemplu, schemele pot include finanțare pentru retehnologizarea proceselor de producție, investiții în eficiența energetică, dezvoltarea de produse noi și sustenabile, sau sprijin pentru adaptarea la economia digitală.
 • Acordarea de garanții sau facilități fiscale companiilor din industrie
 •  Susținerea potențialului competitiv al sectoarelor industriale energointensive. Obiectivul general 5 vizează sprijinirea și consolidarea potențialului competitiv al sectoarelor industriale energo-intensive. Acest obiectiv este esențial în contextul creșterii prețurilor la energie și a necesității de a menține competitivitatea acestor sectoare esențiale. O serie de acțiuni specifice sunt planificate pentru a susține aceste sectoare, inclusiv oferirea de avantaje fiscale pentru investitorii interesați să investească în companii industriale energointensive și oferirea de garanții de stat pentru instrumente financiare destinate susținerii sectorului industrial. Această abordare include și măsuri compensatorii concepute pentru a atenua efectele negative ale creșterii prețurilor la energie și pentru a ajuta aceste companii să mențină o poziție competitivă pe piață. În plus, strategia prevede crearea unui cadru favorabil pentru atragerea de investiții în sectorul industrial energointensiv, cu accent pe inovare și eficiență energetică și susținerea cercetării și producției de cipuri și semiconductori, esențiale în domeniul microelectronicii, și de investiții în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice, cum ar fi bateriile. Aceste măsuri sunt menite să stimuleze creșterea economică, să promoveze tehnologii sustenabile și să asigure o tranziție echitabilă către o economie verde, fără a compromite capacitatea de producție și competitivitatea industriei românești. Implementarea acestor acțiuni va contribui la reziliența sectorului industrial energointensiv și la adaptarea sa la schimbările din mediul economic și energetic global.
 • Facilitarea accesului la finanțări europene pentru modernizarea sectoarelor industriale energointensive
 • Facilitarea accesului la finanțări europene pentru modernizarea sectoarelor industriale energointensive
 • Dezvoltarea industriei auto românești prin susținerea producției de componente electrice
 • Consolidarea și modernizarea cadrului de politici de sprijin pentru dezvoltarea industriei
 • Consolidarea și modernizarea cadrului de politici de sprijin pentru dezvoltarea industriei
 • Susținerea implementării planului de măsuri privind tranziția industrială (Industrie 4.0) din cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate 2021-2027

Proiectul poate fi consultat AICI

sursa-Economedia.ro

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*