iulie 16, 2024

Consiliul Afaceri Generale UE se reuneşte la 19 septembrie 2023, la Bruxelles

Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene (UE) se reuneşte la 19 septembrie 2023, la Bruxelles, pentru a lua în discuţie subiecte precum limbile oficiale ale UE, statul de drept, Consiliul European din octombrie, pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2024, se arată pe site-ul https://www.consilium.europa.eu/.

Cu privire la limbile oficiale ale Uniunii, Consiliul va dezbate, în vederea adoptării, o cerere a Spaniei de modificare a Regulamentului nr. 1/1958 pentru a include limbile catalană, bască şi galiciană în regimul lingvistic al UE. La 17 august 2023, Guvernul spaniol a solicitat preşedinţiei Consiliului UE să lanseze procedura de stabilire a regimului lingvistic al UE, pentru a include limbile catalană, bască şi galiciană – limbi spaniole care beneficiază de statutul de limbi oficiale în Spania şi sunt recunoscute ca limbi cooficiale în temeiul articolului 55, alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană – în regimul lingvistic al UE, scrie site-ul https://data.consilium.europa.eu/.

În cadrul dialogului anual al Consiliului referitor la statul de drept, miniştrii vor purta o discuţie orizontală, pornind de la Raportul Comisiei din 2023 privind acest aspect. Miniştrii vor avea, de asemenea, un schimb de opinii în cadrul evaluării dialogului anual al Consiliului privind statul de drept. Comisia a publicat, la 5 iulie 2023, cea de-a patra ediţie a raportului anual privind statul de drept, ţinând seama de situaţia statului de drept din fiecare stat membru. Raportul vizează patru piloni: sistemele naţionale de justiţie, cadrele anticorupţie, pluralismul mass-mediei şi alte sisteme de control şi echilibru instituţional, conform site-ului https://romania.representation.ec.europa.eu/.

De asemenea, la reuniunea din 19 septembrie, Consiliul va începe pregătirile pentru reuniunea Consiliului European din 26-27 octombrie cu o discuţie pe marginea unui proiect adnotat de ordine de zi.

Nu în ultimul rând, în urma discursului privind starea Uniunii al preşedintei Ursula von der Leyen, miniştrii vor desfăşura un schimb de opinii cu privire la „scrisoarea de intenţie” a Comisiei, de stabilire a principalelor elemente menite să orienteze pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2024. Discuţia va avea loc în sesiune publică, mai indică site-ul https://www.consilium.europa.eu/.

Consiliul Afaceri Generale (CAG) este una dintre cele 10 formaţiuni ale Consiliului UE, care pregăteşte reuniunile Consiliului European şi urmăreşte rezultatele acestora, dar, în acelaşi timp, este responsabil şi de o serie de domenii de politică transsectorială. Politicile transsectoriale, de care se ocupă CAG, sunt extinderea UE şi negocierile de aderare, adoptarea cadrului financiar multianual, (planul bugetar pe şapte ani al UE), politica de coeziune, organizarea instituţională a UE. CAG se ocupă, de asemenea, de orice alt dosar pe care i-l încredinţează Consiliul European.

Consiliul Afaceri Generale este alcătuit, în principal, din miniştrii afacerilor europene ai tuturor statelor membre ale UE. La reuniuni este reprezentată şi CE prin comisarul care răspunde de relaţiile interinstituţionale, în funcţie de subiectul dezbătut. Consiliul UE exercită, împreună cu PE, funcţiile legislativă şi bugetară, fiind compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, potrivit art. 16 din Tratatul Uniunii Europene, vizitat pe site-ul https://eur-lex.europa.eu/.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*