iulie 12, 2024

Proiectul privind energia eoliană offshore a fost adoptat

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul iniţiat de Guvern care stabileşte cadrul legal pentru dezvoltarea investiţiilor în domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagră, relatează Agerpres.

S-au înregistrat 229 voturi pentru, două contra şi două abţineri.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat că este un proiect important prin care „se va da semnalul că România înţelege şi îşi asumă rolul de lider în sectorul energetic”.

„Este un proiect de complexitate deosebită care ne va permite ca în anul 2032 să avem primii megawatti de energie electrică produşi în Marea Neagră. De altfel, România este prima ţară de la Marea Neagră care avansează într-un asemenea ritm în ceea ce priveşte energia eoliană offshore. Vă pot spune că proiectul de lege a avut 32 de avize şi puncte de vedere până să ajungă pe masa Guvernului, la care s-a adăugat peste 100 de puncte de vedere primite în perioada de consultare. Este şi jalonul în PNRR şi este o declaraţie îndrăzneaţă pe care România o face cu privire la securitatea energetică a ţării noastre, cu privire la viitorul energiei verzi şi cu privire la rolul de lider pe care România şi l-a asumat în sectorul energetic regional”, a afirmat ministrul.

Actul normativ reglementează cadrul general necesar implementării în România a proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore.

Implementarea proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore se realizează cu respectarea principiului nediscriminării, în condiţii de concurenţă loială, şi cu respectarea principiului de prevenire şi controlul integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, prevede proiectul.

Ministerul Energiei va avea atribuţii în domeniul producerii energiei eoliene offshore, printre care: efectuează studii de specialitate în baza cărora stabileşte perimetrele offshore care pot fi oferite spre concesionare şi identifică informaţiile tehnice de bază aferente perimetrelor respective, care sunt puse la dispoziţia operatorilor economici interesaţi să participe la procedura competitivă de atribuire; stabileşte perimetrele offshore care pot fi concesionate în vederea explorării perimetrului şi a construirii şi exploatării de centrale electrice eoliene offshore cu respectarea zonelor interzise; organizează proceduri competitive de atribuire pentru încheierea contractelor de concesiune; încheie contractul de concesiune; primeşte şi gestionează datele şi informaţiile privind resursele eoliene offshore comunicate de concesionari, asigurând stocarea, sistematizarea şi valorificarea acestora; emite ordine şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi; elaborează modelul contractului-cadru de concesiune, care include drepturile şi obligaţiile părţilor.

De asemenea, Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră (ACROPO) este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Această autoritate va emite aprobarea de dezvoltare a centralelor electrice eoliene offshore, în cadrul perimetrelor concesionate, precum şi aprobarea de desfiinţare a acestora; va monitoriza şi controla respectarea de către concesionar a normelor şi instrucţiunilor din domeniul de activitate şi dispune măsuri pentru respectarea acestora; va urmări, împreună cu autorităţile competente în domeniul protecţiei mediului, aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia zonei maritime de suprafaţă şi de adâncime în cursul operaţiunilor de construire/dezafectare şi pe toată durata de funcţionare a centralelor electrice eoliene offshore; va constata executarea de activităţi fără aprobare de dezvoltare sau desfiinţare şi aplică sancţiunile stabilite prin prezenta lege şi va emite norme şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu privind siguranţa operaţională în activităţile de explorare, precum şi în cele de construcţie şi exploatare a centralelor eoliene offshore.

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei iniţiază procedurile pentru realizarea unui studiu de specialitate în vederea pregătirii procesului de concesiune şi a activităţilor de explorare, construcţie şi exploatare a centralelor electrice eoliene offshore, mai prevede actul normativ.

În baza studiului de specialitate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, se aprobă, până la data de 31 martie 2025, lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate, definite prin coordonate topogeodezice. Aceasta include, pentru fiecare perimetru în parte: amplasamentul spaţial în raport cu Planul de Amenajare a Spaţiului Maritim, informaţii tehnice de bază, precum şi informaţii privind impactul asupra mediului.

Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, se aprobă normele specifice privind procedurile de concesionare ale perimetrelor eoliene offshore, cuantumul redevenţelor şi taxelor, precum şi schema de sprijin, după caz, până la data de 30 iunie 2025, mai prevede actul normativ.

Concesionarea se acordă unui operator economic pentru explorarea perimetrului eolian offshore, lucrările de construire a centralei electrice eoliene offshore şi exploatarea acesteia ca urmare a organizării unei proceduri competitive de atribuire pentru fiecare perimetru/grup de perimetre inclus în hotărârea Guvernului.

Contractul de concesiune se încheie pentru o perioadă de cel mult 30 de ani, cu posibilitatea unei singure perioade de prelungire de cel mult 10 ani.

Proiectul contribuie la îndeplinirea jalonului 116, aferent Reformei 1 – Reforma pieţei de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic şi susţinerea unui cadru legislativ de reglementare stimulativ pentru investiţii private în producţia de electricitate din surse regenerabile, din cadrul Componentei 6 – Energie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, se mai precizează în expunerea de motive.

Camera Deputaţilor este for decizional.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*