Cum s-au învârtit banii în bugetul Craiovei, în 2023

Anul 2023 se apropie de final și o dată cu el se cam termină și banii din bugetul anual al Craiovei. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2023 (30 noiembrie 2023), arată cum au fost cheltuiți în acest an banii craiovenilor sau cei proveniți de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

Potrivit execuției bugetare care va fi supusă spre aprobare în ședința ordinară de luni, 18 decembrie, a Consiliului Local Craiova, din impozitele și taxele locale achitate de craioveni în acest an s-au încasat 273.944.976 lei, din care venituri fiscale – 192.417.754 lei și venituri nefiscale – 81.527.222 lei. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate au fost în sumă de 106.774.955 lei, iar cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în sumă de 416.209.320 lei.

De asemenea, s-au încasat sume de la Consiliul Județean Dolj de 7.412.876 lei și sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte în sumă de 12.852.274 lei. Totodată, subvenţiile pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilul destinat încălzirii au fost în sumă de 65.349.788 lei.

Cum s-au învârtit banii în bugetul Craiovei, în 2023. De la UE au venit 232.077.790 lei

Trecând la partea de dezvoltare, excedentul bugetului local utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a fost de 70.788.000 lei.

Aici se mai adaugă sumele primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru cheltuielile generate de pandemia de COVID-19, în sumă de 1.843.153 lei, subvențiile de la bugetul de stat – 51.647.092 lei, sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate – 2.288.492 lei și sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în cuantum de 232.077.790 lei.

Cum s-au cheltuit banii

Cum s-au cheltuit banii intrați în vistieria Craiovei în 2023? În primul rând, 87.228.347 lei s-au dus pe funcționarea primăriei (cheltuieli de personal, întreţinere, funcționare, reparații curente și utilități pentru imobilele deținute de municipalitate, alte cheltuieli), iar 29.349.000 de lei pentru funcționarea Poliției Locale. De asemenea, dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice au fost de 8.769.138 lei.

De la bugetul local a fost achitată și suma de 74.438.341 lei pentru naveta cadrelor didactice, întreţinerea şi funcționarea creșelor, grădinițelor, școlilor și liceelor, dar și pentru burse școlare, finanțarea învăţământului particular sau confesional acreditat, drepturile copiilor cu CES, tichete sociale de grădiniță. Totodată, pentru drepturile salariale ale personalului sanitar din cabinetele medicale s-a plătit suma de 26.076.053 lei.

131.473.668 lei pentru cultură, sport și spații verzi

Potrivit execuției bugetare, Primăria Craiova a cheltuit până la data de 30 noiembrie suma de 131.473.668 lei pentru cultură, sport și întreținerea parcurilor și spațiilor verzi. Mai exact, din acești bani au fost finanțate cele șase unități de cultură și sport (Opera Română Craiova, Teatrul de Copii şi Tineret Colibri, Filarmonica Oltenia, Ansamblul Folcloric Maria Tănase, Casa de Cultura Traian Demetrescu, Sport Club Municipal Craiova), au fost întreținute spaţiile verzi din municipiu, Grădina Zoologică din Parcul Nicolae Romanescu și cimitirele, au fost executate lucrări de reparaţii şi întreţinere mobilier urban, amenajări ornamentale, au fost întreţinute toaletele ecologice și WC-urile publice și a fost plătită rata de capital pentru cofinanţarea obiectivului „Craiova Water Park“. 

Tot din bugetul local s-a alocat suma de 13.457.531 lei Căminului pentru persoane vârstnice Craiova, pentru cheltuieli salariale, întreținere și funcționare, iar 58.910.955 lei au mers către Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, pentru cheltuieli cu asistenții personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap, întreținere și funcționare, ajutoare de urgenţă și deces, înhumari, tichete sociale pentru veteranii şi invalizii de război din municipiul Craiova și finanțarea centrului RESPIRO.

Cum s-au învârtit în 2023 banii în bugetul Craiovei. 20 de milioane de lei pentru iluminatul stradal, 92 de milioane de lei pentru salubrizare

Unde s-au mai dus banii? Pentru energia electrică consumată cu iluminatul stradal de pe domeniul public, mentinerea şi intretinerea sistemului de iluminat public și lucrări de sistematizarea circulaţiei s-a achitat suma de 20.032.094 lei. 

De asemenea, cheltuielile cu salubrizarea și igienizarea orașului, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, canalizarea şi tratarea apelor reziduale și rata de capital pentru cofinanţarea programului ISPA privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, plus contribuția la Fondul de Mediu, au însumat 92.745.474 lei. Totodată, s-au achitat diferenţele dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie în sumă de 43.063.938 lei.

Repararea străzilor și compensația RAT au însumat 134,7 milioane de lei

La capitolul Transporturi, s-au efectuat plăți pentru lucrări de reparații străzi, pentru facilități la transportul în comun și pentru compensația acordată RAT (transportul în comun pentru anumite categorii de persoane). Suma totală cheltuită a fost în sumă de 134.717.492 lei, aici intrând și rambursari de credite. 

În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, la 30.11.2023 s-a achitat suma de 369.566.780 lei pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aflate în implementare la nivel de municipiu, iar pentru proiectele cu finanțare din sume aferente PNRR a fost achitată suma de 1.936.621 lei. În fine, a fost achitată suma de 55.766.114 lei pentru obiectivele de investiții finanțate din bugetul local al municipiului în primele 11 luni ale anului 2023.

sursa-EuroOlteniaInfo.ro

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*