A fost promulgă legea pentru implementarea clară a ţintelor din PNRR

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aprobă ordonanţa Guvernul 8/2024 care aduce modificări unor alte ordonanţe de urgenţă privind fondurile europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cât şi unele măsuri pentru elaborarea PNRR, scrie News.ro.

Actul normativ introduce clarificări asupra contractelor de finanţare pentru implementarea reformelor sau investiţiilor prevăzute în PNRR şi anume unele referitoare la „durata implementării jalonului/ţintei dar nu mai târziu de data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată în care acestea sunt incluse”. Totodată,legea introduce posibilitatea încheierii unor acte adiţionale de către coordonatorii de reformă şi/sau investiţii pentru prelungirea duratei contractelor de finanţare semnate în cadrul apelurilor lansate în PNRR, „pentru atingerea jaloanelor/ţintelor din Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, dar fără a depăşi data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată în care acestea sunt incluse”.

Astfel, actul normativ promulgat de către şeful statului aprobă ordonanţa Guvernului 8/2024 pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Conform legii promulgate, „contract de finanţare – act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, respectiv responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/agenţiile/structurile de implementare şi beneficiari, pentru finanţarea implementării proiectului, pe durata implementării jalonului/ţintei dar nu mai târziu de data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată în care acestea sunt incluse, şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, cu evidenţierea distinctă a finanţării publice naţionale care se asigură de fiecare parte din contract, pe surse de finanţare, în cazul în care aceasta este necesară pentru finanţarea proiectului, inclusiv componenta din PNRR în cadrul căreia se încheie contractul”.

În varianta actuală a ordonanţei Guvernului 8/2024 nu era specificat textul care preciza durata implementării jalonului sau ţintei din PNRR, însă nu mai târziu de data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată în care acestea sunt incluse.

Astfel, în forma de acum a ordonanţei 8/2024 este specificat: „contract de finanţare – act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, respectiv responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale/agenţiile/structurile de implementare şi beneficiari, pentru finanţarea implementării proiectului, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, cu evidenţierea distinctă a finanţării publice naţionale care se asigură de fiecare parte din contract, pe surse de finanţare, în cazul în care aceasta este necesară pentru finanţarea proiectului, inclusiv componenta din PNRR în cadrul căreia se încheie contractul;”.

Actu lnormativ mai introduce următoarele în ordonanţa Guvernului 8/2024: „Coordonatorii de reformă şi/sau investiţii pot încheia acte adiţionale pentru prelungirea duratei contractelor de finanţare semnate în cadrul apelurilor lansate în PNRR, pentru atingerea jaloanelor/ţintelor din Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, dar fără a depăşi data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată în care acestea sunt incluse”.

sursa-Economedia.ro

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*