Cât de prospere au fost societățile Primăriei Craiova în 2021

Cât de prospere au fost societățile Primăriei Craiova în 2021. Pe masa consilierilor municipali ai Craiovei se vor afla, în ședința ordinară de joi, și situațiile financiare anuale ale societăților comerciale deținute de primărie.

Este vorba de Salubritate SRL – firma care se ocupă de salubrizarea orașului, RAT SRL – societatea care gestionează transportul public în comun, Termo Urban SRL – noua firma care furnizează craiovenilor agentul termic primar și Pieţe şi Târguri Craiova SRL – societatea care administrează piețele din municipiu.

Și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ (RAADPFL) din cadrul Primăriei Craiova și-a prezentat situația financiară a anului 2021, la fel ca și Compania de Apă Oltenia SA, societate unde Consiliul Local este acționar, care administrează sistemul de apă și canalizare din tot județul Dolj. Să le luăm pe rând.

Cât de prospere au fost societățile Primăriei Craiova în 2021. Salubritatea a „bătut“ RAT-ul

Cel mai bine a stat, anul trecut, Salubritatea. Firma care se ocupă, în principal, de curățenia orașului a avut un profit net de aproape patru milioane de lei. Din analiza situaţiilor financiare prezentate a rezultat că societatea a realizat în 2021 venituri totale în valoare de 56.955.401 lei, în timp ce cheltuielile aferente anului 2021 au fost în sumă de de 52.228.550 lei. Asta înseamnă că Salubritate Craiova SRL a înregistrat un profit brut de 4.726.851 lei, adică un profit net de 3.967.759 lei.

Conform situației prezentate, firma și-a propus să împartă profitul. Jumătate va ajunge la asociați, sub formă de dividente, iar jumătate va fi păstrat pentru alte investiții. Adică 1.983.880 lei vor fi împărțiți între municipiul Craiova (50%) și comunele Vârvoru de Jos (25%) și Ișalnița (25%), iar 1.983.879 lei va fi repartizat la alte rezerve, ca sursă proprie de finanţare.

A doua în clasamentul profitului anual s-a situat RAT SRL. Firma a avut venituri mai mari decât Salubritatea, dar și cheltuieli pe măsură. Conform rapoartelor transmise spre aprobare Consiliului Local Craiova, în anul 2021 RAT SRL a realizat venituri totale de 73.278.642 lei, iar totalul cheltuielilor a fost în sumă de 68.986.131 lei, rezultând un profit brut de 4.292.511 lei. Societatea și-a propus ca profitul net înregistrat la data de 31.12.2021, adică sumă de 3.725.785 lei, să fie repartizat astfel: 214.625 lei – rezerve legale; 3.511.160 lei – pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi. Atât Salubritatea cât și RAT au ca principal client Primăria Craiova.

Cât de prospere au fost societățile Primăriei Craiova în 2021. Termo Urban, pe profit în primul an

Termo Urban SRL, noua societate a primărie care a luat locul defunctei Termo SRL (intrată în faliment), a mers bine în 2021. Firma și-a început efectiv activitatea în aprilie 2021, iar până la finele anului a realizat venituri totale în valoare de 58.589.834 lei. Cheltuielile aferente anului 2021 au fost însă de 56.208.211 lei, ceea ce înseamnă un profit brut de 2.381.623 lei. Termo Urban Craiova SRL și-a propus ca profitul net, în sumă de 2.063.008 lei, să fie repartizat după cum urmează: 119.081 lei pentru constituirea rezervei legale de 5%; 3.606 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 970.160 lei dividende datorate acţionarilor și 970.161 lei – alte rezerve, ca sursă proprie de finanţare.

Termo Urban SRL a fost înfiinţată încă din octombrie 2015, dar a devenit activă imediat după pronunțarea falimentului Termo SRL. Societatea a preluat, practic, toată activitatea vechii societăți, inclusiv angajații. Asociat majoritar este municipiul Craiova, care deține 18 părţi sociale, aceleași comune ca și la Salubritate, Vârvoru de Jos și Ișalniţa, deținând câte o parte socială.

În fine, Pieţe şi Târguri Craiova SRL, societate care „trăiește“ din taxele încasate, a realizat în anul 2021 venituri totale de 9.834.131 lei. Cheltuielile aferente aceluiași an au fost în sumă de 9.371.351 lei, adică Piețele au înregistrat un profit brut de 462.780 lei. Administratorul societății a propus spre aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor ca profitul net înregistrat la data de 31.12.2021, în sumă de 397.077 lei, să fie repartizat astfel: 23.139 lei – constituirea rezervei legale (5% din profitul brut); 186.969 lei – alte rezerve utilizate ca sursă de finanţare (50% din profitul net rămas); 177.621 lei – dividende datorate Consiliului Local Craiova (47,5% din profitul net rămas); 9.348 lei – dividende datorate SC Salubritate Craiova SRL (2,5% din profitul net rămas).

CAO – campioană la profit

Cel mai mic profit a fost obținut de RAADPFL. Regia care administrează domeniul public din Craiova a avut anul trecut venituri totale în valoare de 47.134.405 lei, iar cheltuielile au fost în sumă de 46.994.061 lei. Asta înseamnă un profit de 140.344 lei. Acesta va fi folosit pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. „Regina“ societăților este, de departe, Compania de Apă Oltenia SA. E drept că și activitatea acesteia este vastă, iar încasările sunt mari. CAO a realizat în 2021 venituri totale de 139.919.897 lei, în timp ce cheltuielile aferente anului trecut au fost de 128.239.893 lei. Adică, societatea a obținut un profit brut de 11.680.004 lei.

Profitul net înregistrat la data de 31.12.2021, în sumă de 9.316.070,55 lei, și rezultatul reportat în sumă de 56.033,47 lei, adică un total 9.372.104,02 lei, a fost repartizat după cum urmează: 7.153.171,15 lei – constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţilor dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2021; 1.109.466,44 lei – la nivelul dividendelor calculate conform O.G. nr. 64/2001 se vor vira direct în contul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare); 1.109.466,43 lei – alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanţare.

„SURSA-GAZETA DE SUD”

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*